Skip to content
Home

Nanotechnologia

Nanotechnologia działa w obszarze cząsteczek mierzonych w skali nanometrycznej a wielkość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra. Znane nam z naszej makro skali właściwości materiałów zmieniają się, gdy zaczynają funkcjonować w nanostrukturach. Zmieniają się ich właściwości chemiczne, mechaniczne, magnetyczne, optyczne i inne, w szczególny sposób zaczynają one zależeć od wielkości i kształtu cząsteczek.

W oparciu o własne osiągnięcia i prowadzone przez DYNAMIC prace badawczo rozwojowe stworzyliśmy komponenty do produkcji materiałów, aplikacji oraz gotowe produkty o niespotykanych wcześniej silnych właściwościach biobójczych, biostatycznych, hydrofobowych, antyelektrostatycznych, grzejnych i innych. Prace nad rozwojem technologii prowadzimy w sposób ciągły, dzięki temu są one coraz tańsze.

Gama dostępnych nanomateriałów jest systematycznie rozszerzana, pozwala to na elastyczną, zależną od potrzeb producentów ich modyfikację. W efekcie liczba branż i gałęzi gospodarki gdzie mogą zostać zastosowane stale rośnie. Ilość dostępnych produktów handlowych wyprodukowanych z wykorzystaniem nanotechnologii oraz ich zastosowań stale poszerza się gdyż producenci coraz częściej sięgają po nanokomponenty.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na naszej stronie. Kontaktując się z nami bezpośrednio możecie Państwo uzyskać szeroką informację o możliwościach rozwoju wykorzystywanej przez Was obecnie technologii i modyfikacji Waszych produktów tak aby wprowadzić je w świat nanotechnologii. Dzisiaj oznaczenie „ NANO” to już synonim nowoczesności, nobilituje i wyróżnia każdy produkt.

Nanotechnologia to przyszłość, która zaczyna się dziś!